S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Slovensko


Zasíláme i na SLOVENSKO!!!
Poštovné
pouze 229Kč!!!
Platíte samozřejmě v €uro !!!

Ekologicky s ohledem na životní prostředí www.hulici.cz

K přírodě společně!


 

 


Soutěže a zajímavosti » Soutěže a výhry » Ukončené soutěže » Soutěž Tabákový KRÁL
Soutěž Tabákový KRÁL

tabákový Král - soutěž o vodní dýmku na www.hulici.cz

 

Výherce soutěže na Facebooku "tabákový král":

Hlavní cena - krásná 70 cm vysoká vodní dýmka

Chci soutěžit! Umístění fotografie a popisu vašeho mixu tabáku na Facebook ZDE

Pravidla soutěže eshopu Huliči.cz

1. Doba trvání soutěže eshopu Huliči.cz (dále jen soutěž) je od 11.09.2013 do 31.10.2013.

2. Místo konání soutěže je určeno pro všechny fandy vodních dýmek a dobrého tabáku eshopu Hulici.cz s doručovací adresou v České Republice a Slovenské Republice.

3. Podmínkou účasti v soutěži je umístění fotografie na Facebook eshopu Hulici.cz a připojit popis namíchaného mixu tabáku do vodní dýmky a značky tabáku v období konání soutěže.

4. Umístění fotografie a popisu mixu tabáku do vodní dýmky musí být vložena v období konání soutěže.

5. Účastník soutěže může vystavit libovolné množství soutěžních příspěvků, každá však musí být doplněna originální fotografií a popisem složení namíchané směsi tabáku do vodní dýmky a značky tabáku (výrobce).

6. O výhře soutěžícího příspěvku rozhoduje největší počet ohodnocení pomocí laiků. V případě, že bude v den ukončení soutěže více příspěvků se stejným počtem nejvíce ohodnocených laiků, rozhodne o výherci datum a čas vložení (rychlejší vyhrává).

7. Výherce bude pořadatel soutěže kontaktovat co nejdříve po skončení soutěže, aby s ním dohodl termín a způsob předání výhry. V případě výhry nezletilou osobou je k předání ceny nutný souhlas rodičů.

8. Jméno výherce bude zveřejněno po skončení a vyhodnocení soutěže.

9. Soutěžící svou účastí v soutěži dává souhlas k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje byly zpracovány eshopem Hulici.cz v souvislosti s konáním této soutěže a v souvislosti s marketingovými aktivitami společnosti.

10. Svou účastí v soutěži soutěžící souhlasí s tím, že pokud vyhraje některou z cen, může být zveřejněna jeho fotografie s uvedením jména, příjmení a města, kde bydlí.

11. Výhru nelze jakkoliv vymáhat.

12. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

13. Namísto věcných výher nelze poskytnout peněžitou náhradu.

14. Organizátor si vyhrazuje právo tato Pravidla, jakož i Popis Soutěže, po dobu trvání Soutěže v případě potřeby doplňovat či měnit způsobem zachovávajícím jejich podstatu.

15. Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž z důvodů zvláštního zřetele hodných přerušit anebo i bez náhrady zrušit.

16. Získané odměny podléhají zdanění podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992Sb., zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí c. 357/1992 Sb., v platných zněních.

17. Z účasti na Soutěži může být rozhodnutím Organizátora vyloučena osoba, která této účasti ke škodě Organizátora či třetí osoby zneužívá či porušuje tato Pravidla, či která v souvislosti se Soutěží porušuje práva anebo poškozuje oprávněné zájmy Organizátora nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

18. Účastí v Soutěži účastník vyslovuje souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

19. Účastí v Soutěži účastník dále uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených Organizátorovi spolu s Odpovědí, a to:
a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
b) za účelem uspořádání Soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí Organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb, a to i elektronickými prostředky);
c) ke zpracování Organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
d) s právem Organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání Soutěže či jiných marketingových akcí Organizátora; účastník Soutěže má právo požadovat na Organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle
§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11.09.2013 Vaši Huliči.cz


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ